De onderstaande gravures zijn afkomstig uit het archief van Haus Ingenraay in Pont, Duitsland

Mercurius Gallobelgicus, Frankfurt am Main 1626

De strijd van de Spaanse troepen onder graaf Hendrik van den Bergh tegen de troepen van de Republiek. Dit gebeurde ongeveer 2 weken na de eerste spadesteek bij het begin van de bouw van de Fossa die goed te herkennen is in de midden van het beeld.

Wolfgang Kilian. Delineatio et descriptio novi canalis circa Rhenum in Mosam.
Augsburg 1628.

Kopergravure

Mercure Francois Gueldres Jean en Estienne Richer Parijs 1626
Kopergravure van de 24 schansen langs de Fossa tussen Rheinberg en Venlo. Men ziet het verwoeste legerkamp van de Nederlandse troepen tussen Kalkar en Kranenburg van waaruit de buit gemaakte paarden in de richting van het versterkte Issum worden gebracht.

 

Abraham Hogenberg. Uit Fama Austriaca Köln 1627.
Kaart van de Fossa Eugeniana van Rheinberg tot Venlo met Geldern, Straelen, Pont, Ray (Ingenray). Eerste uitgave van een Fossa-kaart door de bekende Keulse kopergraveerder. Er staan enkele fouten op de kaart. Ten westen van Rheinberg is het tracé verkeerd weergegeven. Het kanaal liep ten zuiden van Kamp. Er is sprake van 20 in plaats van 24 schansen. En ook het begin van de bouw wordt met het jaar 1625 verkeerd weergegeven.

Pieter van den Keere/Claes Janszoon Visscher. Nieuwe en Warachtighe Beschryvinghe Van Den Rhyn Stroom En De Niewe Vaert. Amsterdam 1626.
Kaart met de plannen voor de Fossa Eugeniana in de herfst van 1626 tijdens het begin van de onderneming. Op deze gravure voert de Fossa naar Arcen (en niet naar Venlo!) wat erop duidt dat het hier om een vroeg en later afgekeurd planningsstadium gaat. Op de kaart is het noorden rechts!

Franz Hogenberg. Leo Belgicus. Köln 1590.
Voor het eerst in 1583 gepubliceerde “Belgische leeuw” die de macht en sterkte van de zeventien provincies symboliseert binnen die leeuw en die als Nederland vechten om hun onafhankelijkheid van Spanje. De leeuw speelde als wapendier in bijna alle Nederlandse provincies alsook in het huis Nassau reeds eerder een belangrijke rol.

Munten
Munten uit de tijd van de Fossa Eugeniana

 

 

1629. Geslagen in Utrecht.
Opschrift: FR(iderici) HEN(rici) D(ei) G(ratia) PR (incipis) AVR (aici) CONGRATULATIO
Geslagen ter gelegenheid van de verovering van Wesel door Frederik Henrik van Oranje-Nassau.

Albert en Isabella. Brussel / Albert und Isabella. Brüssel 1620

Albert en Isabella. Brussel
Twee borstbeelden langs elkaar. Opschrift: ALBERTVS ET ISABELLA D(ei) G(ratia) MODERATIO 1620. Vervaardigd naar aanleiding van de vrijlating van Nederlandse krijgsgevangenen.

Baardmanskruik
Met drie wapenschild bekledingen uit 1605

Baardmanskruik
Wapen en opschrift Freyherr V Gelder. Herr zu Arcen und Frechen.
In bruikleen Frans Peeters Arcen

Handboeien (17e eeuw)
Bijzonder is dat het compleet met de originele sleutel is bewaard gebleven

Militaria uit de 17e eeuw
Kogels voor musketten, haakbussen en pistolen. Lood. Doorsnede van 9 tot 17 mm.

Kogels (17e eeuw)
Kogels uit geschut. Doorsnede 20 en 40 mm.

Nicolaes De Clerck
Princelyck Cabinet, verthoonde t’leven afcomste ende afbeeldingen, der voornaemste vorsten, princen, graven en heeren van Europa jegenwoordig regierende. Delft 1625

Nicolaes De Clerck
Princelyck Cabinet, verthoonde t’leven afcomste ende afbeeldingen, der voornaemste vorsten, princen, graven en heeren van Europa jegenwoordig regierende. Delft 1625

Kurassiers-Borstharnas
Zwartgeblakerd ijzer 17e eeuw. In bruikleen Niederrheinmuseum, Wesel

Kurassiershelm
Volgens overlevering werd deze helm door een Spaanse soldaat in Götterswickerhamm achtergelaten. Evangelische Kirchengemeinde in Voerde-Götterswickerhamm. In bruikleen.

Sluis bij Rheinberg
Oude foto van de sluis bij Rheinberg.

Luchtfoto Rheinberg
Rheinberg met de Fossa Eugeniana vanuit de lucht.