Geachte leerkracht,

Hierbij bieden wij U met veel plezier het educatiepakket Fossa Eugeniana aan.

Voor wie?
Het pakket is geschikt voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de bassisschool én voor de onderbouw van het vervolgonderwijs.

Waaruit bestaat het pakket?
Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:
1. De documentaire over de Fossa Eugeniana (beschikbaar in het voorjaar 2023).
2. De lesbrief die dient als achtergrondinformatie voor de leerkracht.
3. De website www.fossa-eugeniana.nl (online vanaf 10 december 2022).

Gratis downloaden
De documentaire en de lesbrief kun je gratis downloaden.

Opzet van het project.
A. De leerkracht geeft met behulp van de lesbrief vooraf informatie over de tijd waarin de bouw van de Fossa Eugeniana zich afspeelde.
B. De leerkracht bekijkt met de kinderen de documentaire.
C. De leerkracht laat de kinderen de stof verwerken met een aantal vragen die hij zelf heeft samengesteld. De kinderen kunnen de antwoorden op deze vragen terugvinden op bovengenoemde website. Er zou gewerkt kunnen worden in tweetallen of in groepjes.

D. De leerkracht stelt ook een aantal open vragen samen waarbij de leerlingen het antwoord zelf kunnen uitwerken. Denk hierbij vooral aan vragen zoals: wat zou er gebeurd zijn als….

Voorbeeld: Stel het project van de Fossa Eugeniana was wél geslaagd. Wat zou het voor gevolgen gehad kunnen hebben voor onze omgeving? Voor Venlo? Voor Geldern? Voor Rheinberg?
Zou je de gevolgen dan tegenwoordig ook nog gemerkt kunnen hebben?
Hoe dan?

Wij wensen U veel plezier met de uitvoering!

 

Vervolg

Momenteel werken de Stichting Heemkunde Arcen, het Kunstencentrum Venlo en hierbinnen Lokaal C, een leerkracht van het Blariacumcollege uit Blerick, Media Inn uit Venlo en filmtheater de Nieuwe Scene uit Venlo met financiële ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie, de provincie Limburg en de gemeente Venlo aan een verdere artistieke invulling van het project. Een en ander zou dan kunnen gaan passen binnen de vakken “oriëntatie op jezelf en de wereld” en “kunstzinnige oriëntatie en mediavaardigheden”. Er is gekozen voor het maken van een filmproductie door kinderen in de vorm van een docudrama. Hierbij worden historische gebeurtenissen nagespeeld die zorgen voor een grotere beleving bij de kinderen. Een deel van de filmbeelden zal op historische locaties worden opgenomen. Deze zijn als documentaire chronologisch te bekijken. Daarnaast wordt er een (extra) deel in een greenroom opgenomen, waarna de acteurs via de telefoon in augmented reality te zien zijn. Dit kan ook geïmplementeerd worden bij bijvoorbeeld fort Hazepoot. De gemaakte beelden worden tevens verwerkt in een spel voor het onderwijs. De kinderen gaan dan interactief met het verhaal aan de slag. Door een spelelement op te lossen, krijgen ze steeds een deel van de documentaire of de augmented reality te zien. Het volledige spel kent 5 stappen. In het voorjaar van 2023 vinden opnamen plaats bij een proefschool voor het docudrama. De verdere ontwikkeling, uitrol en acties binnen het basisonderwijs van dit materiaal zal tussen september en december gaan gebeuren.

Mocht U vragen hebben over het project neemt U dan gerust contact met ons op via één van de e-mailadressen die U kunt vinden op de website onder “Contact”.

Klik op de onderstaande logo’s voor meer informatie.